Fysieke training is check, conditie, techniek, kracht, tactiek is check. Maar hoe staat het met mentale training?

Lukt het om te presteren onder druk?

Verschillende atleten kiezen voor mentale training als zij onder druk moeten presteren:
Als ze vinden dat hun mentaliteit net zo belangrijk is als het trainen van hun fysiek
Als ze merken dat ze beter presteren tijdens trainingen
Als ze steeds minder plezier in hun sport beleven
Als ze merken dat ze problemen ervaren voor, tijdens of na de wedstrijd.

Mentale training is voor iedereen die op zijn top wil presteren.

Hoe kan een mentaal trainingstraject eruit zien?
Tijdens het traject kan er ingespeeld worden op verschillende vaardigheden
– omgaan met spanning, tegenslag en afleiding
– je aandacht op de juiste dingen richten
– baas zijn van je gevoelens en gedachten
– het vergroten van zelfvertrouwen.

Mentaaltrainingstraject
Dit zijn verschillende voorbeelden van mentale vaardigheden die essentieel zijn voor optimaal presteren. Bij aanvang van een mentaal trainingstraject wordt eerst gekeken waar jij behoefte aan hebt en hoe je er voor staat met betrekking tot je mentale vaardigheden: wat gaat goed en waar is winst te boeken?

Het is een traject afgestemd op het individu omdat iedereen anders is. We stellen een op maat gemaakt trainingsprogramma op om aan de verdere ontwikkeling van je mentale vaardigheden te werken. De mentale vaardigheden worden ook getest en toegepast tijdens trainingen, wedstrijden of prestatiemomenten.

Hoe ziet een mentaaltrainingstraject eruit?
Na een kennismakingsgesprek volgt de intake waarin de gehele situatie uitgevraagd zal worden en de hulpvraag uitgevraagd zal worden. Na de intake volgt mogelijk diagnostiek (vragenlijsten en observatiemomenten) waarna de sportpsycholoog een plan van aanpak zal maken wat richting zal geven aan het traject. Mentale trainingssessies kunnen dan plaats vinden, in de gesprekskamer, tijdens de training of op locatie. Na een aantal sessies volgt een evaluatie waarin zowel het traject als de behandelrelatie wordt geëvalueerd om van hieruit te kijken naar een vervolg.